زیست شناسی

به آموزش خلاق بیندیشیم

برخی از اعصاب خود مختار سمپاتیک و پاراسمپاتیک از نوع میلین دار میباشند برچسب‌ها: اعصاب خود مختار, اعصاب سمپاتیک, اعصاب پاراسمپاتیک, اعصاب حرکتی, اعصاب حرکتی غیر ارادی

[ جمعه یکم آذر ۱۳۹۲ ] [ 18:22 PM ] [ مسعود هاشمی ]

[ ]