سولومون دوشنبه بیست و یکم مرداد 1392 12:30 PM
فصل هایی از کتاب سولومون که با کتاب دوم ( زیست شناسی و آزمایشگاه 1)در ارتباط بوده و خواندن ان به دانش آموزان المپیادی توصیه میشود.

ترتیب در نظر گیری فصل ها بر اساس ترتیب محتوای فصل های کتاب دوم میباشد.

فصل 2، 3، 4، 5، 37، 31، 45، 44، 42، 34، 32، 46، 38

فصل هایی از کتاب سولومون که با کتابسوم ( زیست شناسی و آزمایشگاه 2) در ارتباط بوده و خواندن ان به دانش آموزان المپیادی توصیه میشود.

ترتیب در نظر گیری فصل ها بر اساس ترتیب محتوای فصل های کتاب سوم میباشد.

فصل 43، 39، 40، 41، 47، 11، 9، 15، 10، 26، 27، 35، 33، 36، 48، 49


برچسب‌ها: سولومون, المپیاد زیست شناسی, بیولوژی سولومن و زیست شناسی و آزمایشگاه 1, بیولوژی سولومون و زیست شناسی و آزمایشگاه 2, بیولوژی سولومون
نوشته شده توسط مسعود هاشمی  | لینک ثابت |