زیست شناسی

به آموزش خلاق بیندیشیم

فصل هایی از کتاب سولومون که با کتاب دوم ( زیست شناسی و آزمایشگاه 1)در ارتباط بوده و خواندن ان به دانش آموزان المپیادی توصیه میشود.

ترتیب در نظر گیری فصل ها بر اساس ترتیب محتوای فصل های کتاب دوم میباشد.

فصل 2، 3، 4، 5، 37، 31، 45، 44، 42، 34، 32، 46، 38

فصل هایی از کتاب سولومون که با کتابسوم ( زیست شناسی و آزمایشگاه 2) در ارتباط بوده و خواندن ان به دانش آموزان المپیادی توصیه میشود.

ترتیب در نظر گیری فصل ها بر اساس ترتیب محتوای فصل های کتاب سوم میباشد.

فصل 43، 39، 40، 41، 47، 11، 9، 15، 10، 26، 27، 35، 33، 36، 48، 49


برچسب‌ها: سولومون, المپیاد زیست شناسی, بیولوژی سولومن و زیست شناسی و آزمایشگاه 1, بیولوژی سولومون و زیست شناسی و آزمایشگاه 2, بیولوژی سولومون

[ دوشنبه بیست و یکم مرداد ۱۳۹۲ ] [ 12:30 PM ] [ مسعود هاشمی ]

[ ]