زیست شناسی

به آموزش خلاق بیندیشیم

به نام خدا

منابع المپیاد زیست شناسی

1)اگر سال اولی هستید و فرصت کافی برای برنامه ریزی دارید از منابع زیر استفاده کنید

1- Campbell   biology   خانه زیست شناسی*

2- cell  biology  انتشارات سپهر

3-  life  biology  انتشارات سپهر

4- raven  biology   انتشارات نشر دانشگاهی

5- اکولوژی رفتار  - وهاب زاده – انتشارات مشهد*

6- خواندن المپیاد گذشته **

2) اگر سال دومی هستید از منابه زیر استفاده کنید.

1- بیوشیمی لنینجر – انتشارات سپهر یا آییژ

2- ژنتیک از دیدگاه حل مساله – انتشارات اندیشه سرا – ساسان امینی*

3- ژنتیک استنسفیلد – انتشارات فاطمی

4- زیست سلولی و مولکولی – انتشارات مدرسه – حسین امیری*، زیست سلولی و مولکولی احمد مجد  ، زیست سلولی و مولکولی لودیش

5- فیزیولوژی برن و لوی  ، فیزیولوژی انسانی رودس – انتشارات مدرسه * ، فیزیولوژی کمپبل ، فیزیولوژی سولومون

6- فیزیولوژی جانوری شولت – انتشارات فاطمی  *

7- اکولوژی جمعیت – کوشا پایدار

8- زیست گیاهی – انتشارات مدرسه  *، زیست گیاهی تایز و زایگر – انتشارات خانه زیست شناسی

9- جانور شناسی مقایسه ای – عرفان خسروی ، جانورشناسی مهره داران و بی مهرگان هیگمن –انتشارات مدرسه*

10- بیولوژی سولومون- انتشارات خانه زیست شناسی

11- شیمی پیش دانشگاهی 

   12- خواندن المپیاد گذشته **

3) اگر سال سوم هستید منابع زیر را مطالعه کنید.

1- بیولوژی کمپبل- انتشارات خانه زیست شناسی

2- بیولوژی سولومون –  انتشارات خانه زیست شناسی*

3- مباحث جانور شناسی ، اکولوژی جمعیت و رفتار

4- مباحث مشتق و انتگرال

5- خواندن سوالات المپیاد گذشته **

4- اگر سال سوم هستید و قبول شده مرحله اول هستید منابع زیر را بخوانید.

1- بیوشیمی لنینجر ( مباحث پروتئین ، آنزیم ، غشاء ، مسیرهای کاتابولیسم و فتوسنتز)

2- فیزیولوژی برن و لوی  ، فیزیولوژی انسانی رودس – انتشارات مدرسه *

3- زیست شناسی عمومی

4- زیست گیاهی – انتشارات مدرسه

5- خواندن سوالات المپیاد گذشته**

موفق باشید : مسعود هاشمی – دبیر زیست شناسی ناحیه 2 شیراز- 09178435772


برچسب‌ها: منابع, منابع المپیاد, منابع المپیاد زیست شناسی, منابع المپیاد زیست, المپیاد زیست شناسی

[ جمعه بیست و سوم فروردین ۱۳۹۲ ] [ 18:6 PM ] [ مسعود هاشمی ]

[ ]